ĐẶT PHÒNG
Loại phòng Giá phòng Số lượng
JUNIOR DOUBLE 1.450.000 VNĐ
DELUXE TWIN 1.200.000 VNĐ
TIÊU CHUẨN 650.000 VNĐ
VIỆT-ÚC SUITE 2.500.000 VNĐ
SUPERIOR DOUBLE 850.000 VNĐ
SUPERIOR TWIN 850.000 VNĐ
Tổng thành tiền: 0 VNĐ
THÔNG TIN
Ngày đến:
Ngày đi:
Người lớn:
Trẻ em: