ĐẶT PHÒNG
Loại phòng Giá phòng Số lượng
JUNIOR DOUBLE 1.890.000 VNĐ
DELUXE TWIN 1.580.000 VNĐ
TIÊU CHUẨN 890.000 VNĐ
VIỆT-ÚC SUITE 3.000.000 VNĐ
SUPERIOR DOUBLE 1.100.000 VNĐ
SUPERIOR TWIN 1.100.000 VNĐ
Tổng thành tiền: 0 VNĐ
THÔNG TIN
Ngày đến:
Ngày đi:
Người lớn:
Trẻ em: