ĐẶT PHÒNG
Loại phòng Giá phòng Số lượng
JUNIOR DOUBLE 1.650.000 VNĐ
DELUXE TWIN 1.380.000 VNĐ
TIÊU CHUẨN 750.000 VNĐ
VIỆT-ÚC SUITE 2.850.000 VNĐ
SUPERIOR DOUBLE 980.000 VNĐ
SUPERIOR TWIN 980.000 VNĐ
Tổng thành tiền: 0 VNĐ
THÔNG TIN
Ngày đến:
Ngày đi:
Người lớn:
Trẻ em: