ĐẶT PHÒNG
Loại phòng Giá phòng Số lượng
Junior 1.450.000 VNĐ
Sang Trọng Vui lòng liên hệ
Tiêu chuẩn 650.000 VNĐ
Suite 3.000.000 VNĐ
Cao cấp 850.000 VNĐ
Tổng thành tiền: 0 VNĐ
THÔNG TIN
Ngày đến:
Ngày đi:
Người lớn:
Trẻ em: