ĐẶT PHÒNG
Loại phòng Giá phòng Số lượng
Junior 1.450.000 VNĐ
Deluxe 1.200.000 VNĐ
Tiêu chuẩn 650.000 VNĐ
Việt Úc Suite 2.500.000 VNĐ
Superior 850.000 VNĐ
Tổng thành tiền: 0 VNĐ
THÔNG TIN
Ngày đến:
Ngày đi:
Người lớn:
Trẻ em: