DELUXE TWIN

DELUXE TWIN

Quantity: 9

Area: 32m2

Bed information: Twin Bed

Person number: 2

Price: 1.200.000 VNĐ

 • 28m² (301 sq. feet)
 • Má»™t sofa và bàn ghế làm việc
 • Quạt trần
 • Máy Ä‘iều hòa
 • Quầy mini-bar
 • Ti-vi màu truyền hình cáp
 • Dụng cụ pha trà và cà-phê
 • EN

Quantity: 9

Area: 32m2

Bed information: Twin Bed

Person number: 2

Price: 1.200.000 VNĐ

 • 28m² (301 sq. feet)
 • Má»™t sofa và bàn ghế làm việc
 • Quạt trần
 • Máy Ä‘iều hòa
 • Quầy mini-bar
 • Ti-vi màu truyền hình cáp
 • Dụng cụ pha trà và cà-phê
 • EN